خانه / کنسرت های پیش رو / کنسرت گروه روناک

کنسرت گروه روناک

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۳۰

سالن اجرا : تالار وحدت

کنسرت گروه روناک  (موسیقی اقوام وملل)

سرپرست گروه : کیوان علی محمدی
تنظیم قطعات : رضاسجادی
مدیر اجرایی : احسان میرضیایی

خوانندگان :
کیوان علی محمدی
حسین رضا اسدی
سعیدخلج
داوودچرگری
آرمین شریف پور
ایاز شجاعی
مهدی شیخ الاسلام
گل محمدبلوچی
حامدقویدل
وحید عبداللهی

خرید بلیت از ایران کنسرت