خانه / کنسرت های پیش رو / کنسرت ارکستر فیلارمونیک تهران (رهبر: آرش گوران)

کنسرت ارکستر فیلارمونیک تهران (رهبر: آرش گوران)

اعضاى ارکستر :

با حضور “السیو پیانلى” نوازنده ویلنسل از ایتالیا
رهبر و مدیر هنرى : آرش گوران
تکنواز ویلن : پدرام فریوسفى
کنسرت مایستر و مدیر اجرایی : پانیذ فریوسفی
مدیر داخلی : پیمان ابوالحسنی
مایستر ویولا : مازیار ظهیرالدینى
مایستر ویلن دو : تینا جامه گرمى
مایستر ویلنسل : نگار نوراد
مایستر کنترباس : هادى اسماعیلى
با حضور “السیو پیانلى” نوازنده ویلنسل از ایتالیا

ویولن یک :
رائین نورانی
محمد امین عطایی
نوید شبان زاده
برهان همتی
امیر پاشا فاطمى
کیانا آرامش
نگار فرجی

ویولن دو :
علیرضا چهره قانی
آرین صدرایی
سینا صالحی
زهرا کریمی
آناهیتا عظیمی
آناهیتا اتحاد
خورشید فریوسفی

ویولا :
پیمان ابوالحسنى
طناز اسدالهی
نسیم دارا
امیرحسین طائی
کیوان دباغی

ویلنسل و کنتر باس :
علی آقاجانی
غزاله شیرازی
محمدرضا جبار

خرید بلیت از ایران کنسرت