خانه / اساتید / رضا جواهری (آواز ایرانی)

رضا جواهری (آواز ایرانی)

آغاز فراگیری آواز سنتی از سن ده سالگی
همکاری با گروه های چکاد، چکاوک، زخمه و بوعلی
شرکت در جشنواره های متعدد و کسب دیپلم افتخار در سال ۱۳۸۶